Laatste update 1 mei 2018
Motorwagen SO 10041 (2,32m breed) Jaar indienststelling : 1956 Constructeur : NMVB werkhuizen van Kuregem Oorspronkelijke plaats waar de tram reed : Kustlijn (Knokke - Oostende - De Panne) Waar de tram later nog gereden heeft : ganse Kustlijn Buiten dienst : 1982 en voorbehouden voor TTO-Noordzee Tractie-uitrusting : controllers ACEC type TC476 Remsysteem : luchtrem type Westinghouse Motoren : 4 motoren type ACEC MTV215 Stroomafnemer : Siemens-pantograaf (type Kust met 2 sleeplatten) Restauraties : 1985 NMVB, 2009 - 2012 Achiel Ryckaert & De Lijn Gentbrugge + Oostende Wist-je-dat-je : de motorwagen verbleef tussen 1993 en 2007 in de stelplaats van Diksmuide
· · · · · · · · · ·
© Copyright by TTO-Noordzee vzw 2018