Laatste update 1 mei 2018
Motorwagen S 9750 (2,32m breed) Jaar indienststelling : 1957 Constructeur : NMVB werkhuizen van Kuregem Oorspronkelijke plaats waar de tram reed : Kustlijn Buurttramlijnen rond Gent Waar de tram later nog gereden heeft : regio Charleroi (Henegouwen) Buiten dienst : 1988 en voorbehouden voor museumdoeleinden Tractie-uitrusting : controllers ACEC type TC476 Remsysteem : origineel pieperrem en later luchtrem type Westinghouse (Henegouwen) Motoren : 4 motoren type ACEC MTV215/2 Stroomafnemer : Stemann-pantograaf Restauraties : 1996 - 1998 Pierre Ryckaert Wist-je-dat-je : In Charleroi omgebouwd geweest tot SM om in de metro te kunnen rijden. Als toeristische Tram bij TTO vanaf 1992
· · · · · · · · · · ·
© Copyright by TTO-Noordzee vzw 2018