Laatste update 1 mei 2018
Motorwagen SE 9093 (ex-9738) (2,32m breed) Jaar indienststelling : 1958 Constructeur : NMVB werkhuizen van Kuregem Oorspronkelijke plaats waar de tram reed : buurttramlijnen in de regio Brabant en Brussel Waar de tram later nog gereden heeft : ganse Kustlijn (vanaf 1978) Doel inzet aan de Kust: tweerichtingswagen voor korte diensten (Oostende - Bredene A/Z) Buiten dienst : 1981 en verkocht aan Achiel Ryckaert Tractie-uitrusting : controllers "Kiepe" Remsysteem : luchtrem type Westinghouse, elektrische rem via controllers "Kiepe" Motoren : 4 motoren type ACEC MTV215/2 Stroomafnemer : NMVB-pantograaf Restauraties : 1993 - 1996 Achiel Ryckaert Wist-je-dat-je : de gebouwd geweest voor de expo 58. In Brussel voorzien van twee trolleys (fleches) als stroomafnemer. Getuige hiervan zijn de koperen handvaten op de ronde koppen
· · · · · · · · · · · ·
© Copyright by TTO-Noordzee vzw 2018